{ Apache Maven là gì? Cách tạo project Java/Kotlin

Apache Maven là gì? Cách tạo project Java/Kotlin

Apache Maven là gì? Cách tạo project Java/Kotlin

Giới thiệu về Apache Maven

Apache Maven là một công cụ tự động hóa xây dựng được sử dụng chủ yếu cho các dự án Java/Kotlin. Nó giải quyết hai khía cạnh của phần mềm xây dựng: Thứ nhất, nó mô tả cách phần mềm được xây dựng và thứ hai, nó mô tả các thư viện phụ thuộc của project – dự án. Các dự án Maven được cấu hình bằng Project Object Model , được lưu trữ trong tập tin pom. xml.
Đây là một ví dụ tổng quát:

Tạo project Maven bằng IntelliJ IDEA

Để tạo project có sử dụng Maven chúng ta là như sau:

Bước 1: Chọn “File” chọn “New Project …”

Bước 2: Tùy chọn Maven khi khởi tạo project

Bước 3: Nhập =GroupId, ArtifactId và Verison, và click “Next”

Bước 4: Nhập thông tên project và bấm “Finish”

 

Bước 5: Nhập nội dung các gói thư viện sẽ dùng trong project bằng cách chỉnh sửa file “pom.xml”

Bước 6: Test project vừa tạo với đoạn mã sau

Trong file pom.xml

Tạo file nội dung trong file man.java xuất ra màn hình dòng chử “Hello World”

Fix lỗi: “Method references are not supported at this language level” nhấn “alt+enter” và chọn “Set language level to 8 – Lambdas, type annotations, etc.”

Tạo Project Maven trên Eclipse

Để tạo project có sử dụng Maven chúng ta là như sau:

Bước 1: Chọn “File”, chọn “New” và chọn “Other”

Bước 2: Chọn Maven và chọn Maven Project

Bước 3: Check vào tùy chọn “Create a simple project” và bấm “Next”

Bước 4: Nhập GroupId, ArtifactId, Verison, và Name, và click “Finish”

Bước 5: Nhập nội dung cho file pom.xml như sau.

Bài sau →