Apache Maven là gì? Cách tạo project Java/Kotlin.
Apache Maven là gì?

Apache Maven là gì? Cách tạo project Java/Kotlin.

Giới thiệu về Apache Maven

Apache Maven là một công cụ tự động hóa xây dựng được sử dụng chủ yếu cho các dự án Java/Kotlin. Nó giải quyết hai khía cạnh của phần mềm xây dựng: Thứ nhất, nó mô tả cách phần mềm được xây dựng và thứ hai, nó mô tả các thư viện phụ thuộc của project – dự án.

Các dự án Maven được cấu hình bằng Project Object Model , được lưu trữ trong tập tin pom. xml.
Đây là một ví dụ tổng quát:

<project>
  <!-- model version - always 4.0.0 for Maven 2.x POMs -->
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <!-- project coordinates - values which uniquely identify this project -->
  <groupId>com.mycompany.app</groupId>
  <artifactId>my-app</artifactId>
  <version>1.0</version>
  
  <properties>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  </properties>

  <!-- library dependencies -->
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.sparkjava</groupId>
      <artifactId>spark-core</artifactId>
      <version>2.5</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Tạo project Maven bằng IntelliJ IDEA

Để tạo project có sử dụng Maven chúng ta là như sau:

Bước 1: Chọn “File” chọn “New Project …”:

Tạo project Maven trên Idea
Tạo project Maven trên Idea

Bước 2: Tùy chọn Maven khi khởi tạo project

Tùy chọn Maven trên Idea
Tùy chọn Maven trên Idea

Bước 3: Nhập =GroupId, ArtifactId và Verison, và click “Next”:

Nhâp Id trên Maven
Nhâp Id trên Maven

Bước 4: Nhập thông tên project và bấm “Finish”:

Nhập tên project trên Idea
Nhập tên project trên Idea

Bước 5: Nhập nội dung các gói thư viện sẽ dùng trong project bằng cách chỉnh sửa file “pom.xml”

Chỉnh sửa file pom.xml
Chỉnh sửa file pom.xml

Bước 6: Test project vừa tạo với đoạn mã sau:

Trong file pom.xml

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.sparkjava</groupId>
    <artifactId>spark-core</artifactId>
    <version>2.5</version>
  </dependency>
</dependencies>

Tạo file nội dung trong file man.java xuất ra màn hình dòng chử “Hello World”

import static spark.Spark.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    get("/hello", (req, res) -> "Hello World");
  }
}
Tạo file main trên Idea
Tạo file main trên Idea

 

Fix lỗi: “Method references are not supported at this language level” nhấn “alt+enter” và chọn “Set language level to 8 – Lambdas, type annotations, etc.”

Tạo Project Maven trên Eclipse

Bước 1: Chọn “File”, chọn “New” và chọn “Other”

Tạo prject Maven trên eclipse
Tạo prject Maven trên eclipse

Bước 2: Chọn Maven và chọn Maven Project

Tùy chọn Maven trên Eclipse
Tùy chọn Maven trên Eclipse

Bước 3: Check vào tùy chọn “Create a simple project” và bấm “Next”

Tạo project đơn giản
Tạo project đơn giản

Bước 4: nhập GroupId, ArtifactId, Verison, và Name, và click “Finish”:

Nhập groupid và thông tin project
Nhập groupid và thông tin project

Bước 5: nhập nội dung cho file pom.xml

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Close Menu
×
×

Cart