Apache TomCat là gì? Hướng dẫn cách cài đặt trên để chạy ứng dụng Java Web
Cài đặt Apache Tomcat

Apache TomCat là gì? Hướng dẫn cách cài đặt trên để chạy ứng dụng Java Web

Apache Tomcat là phần mềm dùng để deploy các ứng dụng được viết trên nền tảng JAVA như: Java Servlets và JSPs dành riêng cho môi trường web. Các dự án java web sau khi được viết và kiểm nghiệm hoàn tất trên môi trường localhost. Để có thể cung cấp đến người dùng các nhà phát triển sẽ đóng gói dự án này thành file war và đẩy lên Tomcat Server.

Lưu ý để Tomcat 9 cần java 8 mới có thể cài đặt thành công. Nếu hệ thống của bạn chưa cài đặt Java 8. Bạn nên xem qua link này: Cài đặt Java 8 trên Unbuntu/Debian/Centos

Tiến hành cài đặt Apache Tomcat 9 hoặc phiên bản mới nhất.

Đâu tiên cần vào trang web này để xem bản build mới nhất, hiện tại của bài viết là tomcat 9.0.14 . Chúng ta download gói cài đặt về với lệnh sau:

cd /usr/local
wget http://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.14/bin/apache-tomcat-9.0.14.tar.gz
tar -xvf apache-tomcat-9.0.14.tar.gz
mv apache-tomcat-9.0.14 tomcat9

Cài đặt CATALINA_HOME thực thi service tomcat

echo "export CATALINA_HOME="/usr/local/tomcat9"" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Khởi động dich vụ tomcat 9 bằng lệnh:

cd /usr/local/tomcat9/bin
./startup.sh

Tắt dịch vụ bằng lệnh

./shutdown.sh

Mã trả về khi khởi động như sau là đúng:

Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat9
Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat9
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat9/temp
Using JRE_HOME: /usr
Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat9/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat9/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.

Ngoài ra bạn có thể test trên trình duyệt với cú pháp sau: http://ip:8080 nếu hiện như hình dưới thì đúng

Apache Tomcat 9
Apache Tomcat 9

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Close Menu
×
×

Cart