Lập trình viên Java không thể không biết Spring Framework là gì?

Lập trình viên Java không thể không biết Spring Framework là gì?

Java Spring Framework

Spring Framework cung cấp một mô hình lập trình và cấu hình toàn diện cho các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên ngôn ngữ lập trình hiện đại Java.

Một yếu tố quan trọng của Java Spring là hỗ trợ cơ sở hạ tầng ở cấp ứng dụng: Spring tập trung vào phần cốt lõi “plumbing” trọng tâm chính khi triển khai các ứng dụng doanh nghiệp. Giúp đỡ nhóm phát triển có thể tập trung xử lý phần bussiness logic ở cấp ứng dụng mà không cần quan tâm đến các ràng buộc và mối quan hệ không cần thiết với môi trường triển khai cụ thể.

Java Spring Framework bao gồm

  • Phần cốt lõi – Core technologies, hàng loạt các cấu trúc design patterns được spring hỗ trợ và cài đặt theo đúng chuẩn thiết kế và hướng tới sự mềm dẽo trong tùy chỉnh. Phần lõi này bao gồm: dependency injection, events, resources, i18n, validation, data binding, type conversion, SpEL, AOP.
  • Hỗ trợ testing: mock objects, TestContext framework, Spring MVC Test, WebTestClient
  • Kết nối dữ liệu – data access: transactions, DAO support, JDBC, ORM, Marshalling XML.
  • Mô hình MVC – Spring MVC  và mô xử lý hình bất đồng bộ Spring WebFlux.
  • Hỗ trợ tích hợp – Integration: remoting, JMS, JCA, JMX, email, tasks, scheduling, cache.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình: Kotlin, Groovy, dynamic languages.

Một số khái niệm cơ bản trong Spring Framework bạn cần biết

Spring Boot – Xây dựng bất cứ dự án nào: được thiết kế để giúp bạn tạo dự án mẫu với tùy chỉnh cơ bản tối thiểu nhất phù hợp. Spring boot mang đến sức mạnh cho việc tùy chỉnh phù hợp với cấu trúc của bất kỳ dự án nào từ trung bình đến lớn.

Spring Cloud – Phối hợp tất cả các dịch vụ: Được xây dựng trực tiếp trên cách tiếp cận sáng tạo của Spring Boot khi triển khai trên môi trường doanh nghiệp. Spring Cloud đơn giản hóa kiến ​​trúc microservices bằng cách triển khai các thiết kế đã được chứng minh khả năng phục hồi, độ tin cậy và sự phối hợp giữa các microservices.

Spring Cloud Data Flow – Kết nối mọi thứ với nhau: Kết nối Doanh nghiệp với Internet vạn vật IOT. Spring Cloud Data Flow cung cấp một dịch vụ hợp nhất kết nối giữa các thiết bị IOTS như: thiết bị di động, cảm biến, thiết bị đeo tay, ô tô, … từ đó tổng hợp xử lý khối lượng datas thu thập được và cung cấp dữ liệu này cho các xử lý cần thiết.

Bài sau →