Cài đặt Windows Subsystem for Linux cho Windows 10

Cài đặt Windows Subsystem for Linux cho Windows 10

Windows Subsystem for Linux (WSL) là một phương thức cho phép người dùng chạy các dòng lệnh Linux trên máy tính có cài đặt hệ điều hành Windows. Tiện ích này cho phép các nhà phát triển, và những người quản trị mạng có thể sử dụng trực tiếp các tiện ích mạng của Linux. Ngoài ra các  WSL còn hỗ trợ tốt môi trường phát triển cho các ngôn ngữ mã nguồn mở Ruby, Python, Node Js , Php .. thông qua giao diện Linux.

Cập nhật: 26-05-2020

Không nên dùng cách này để tạo máy chủ ảo LAMP trên windows. Combo phần mềm này chạy rất không ổn định

Để cài đặt Windows Subsystem for Linux cho Windows 10 ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở PowerShell dưới quyền Aministrator bằng cách phải chuột lên biểu tượng windows ngay góc dưới trái màn hình chọn: Windows PowerShell(Admin)

Bước 2: Kích hoạt WSL cho Windows 10 bằng lệnh sau:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Bước 3: Khởi động lại máy tính

Bước 4: Mở Windows store tìm kiếm Ubuntu(nên chọn Ubuntu nếu bạn mới làm quen Linux) và chọn Install. Sau đó chọn Lauch và đợi hệ thống cài đặt các thông số cho nhân Linux đã tải về.

Bước 5: Nhập username, và password để tạo tài khoản user cho nhân Linux.

Cập nhật hệ thống cho WSL

Bạn có thể dùng 1 trong 2 dòng lệnh sau để tải và cài đặt các cập nhật hệ thống cho nhân Linux mà mình đã chọn:

Với Debian/Ubuntu …

apt-get update
apt-get upgrade

Với Centos

yum update

Ps: tùy thuộc vào đường truyền internet mà việc update này có thể diễn ra rất lâu. Nhất là vào các ngày đẹp trời: “cá mập cắn cáp“.

Tắt kiểm Windows Defender cho WSL

Theo mặc định, chương trình antivirut sẽ chạy run-time thư mục chứa file image Ubuntu. Điều này gây ra hiệu xuất kém và khiến chương trình bên trong WSL chạy ì ạch. Để tăng tốc độ sử lý bạn cần add thư mục của image wsl vào mục loại bỏ trong Windows Defender.

Phải chuột trên tiến trình, chọn Open File Location và copy đường dẫn đó vào Windows Defender.

Bài sau →